Nové Město nad Metují

Smlouva o partnerství a spolupráci byla podesána dne 28. května 2012 v Gerniku starosty obou obcí - panem Petrem Hablem a panem NicolaeTismănariu, za přítomnosti  Bc. Petra Tyče (tajemník MěÚ Nové Město nad Metují), pana Václava Piečka (místostarosta Gerniku) a pana Josefa Boudy (člen předsednictva DSSČR a ředitel školy v Gerniku). Spolupráce mezi městy probíhá na úrovni samosprávných orgánů obce Gerník a města Nové Město nad Metují. Základem vzájemné spolupráce je prohloubení již existujících vztahů obce Gerník se Základní školou Komenského v Novém Městě nad Metují a dále navázání bezprostředních kontaktů mezi jednotlivými spolky a organizacemi.