31.12. na Silvestra je ukončení starého roku, všichni ženatí chodí do kultuního domu a tam muzikanti hrají a všichni tancujou až do rána. Od půlnoci se chodí vinšovat šťastný nový rok:

Vinšujem, vinšujem,
vinšujem vám nový rok.
Dej vám Pán Bůh štěstí, zdraví
a Boží požehnání,
abyste si ho užíli
a druhého se dočkali. 

Josef Nedvěd

 

V ponděli 31.12. je Silvestr, a to jdou chasa a ženatý do kulturního domu, a tam se hraje a tančí až do rána. Některé děti chodí vinšovat, a to se vinšuje takle:

Nový rok přeji, V jesličkách leží
Ach kdo, kdo, ach kdo, kdo
Ježíšek malý, jest obřezaný
Na zemi.

Leží děťátko, to nemluvňátko
Ach kde, kde, ach kde, kde
V Betlémě městě, jen tam pospěšte
Najdete.

Anděle hrajte, slávu zpívejte
Na nebi, na zemi
Chci počet ctností, věčné radosti
Na nebi.

Už se raduji, Bohu děkuji
A co, co, a co, co
Že nám zjeveno to sladké jméno
Pán Ježíš.

Vinšujem vám štěstí a zdraví
Nový rok, nový rok
Dej vám Bůh zdraví, Bozí požehnání
Celý život.

Potom ráno V 11.00 hodin se jde do kostela a potom večer je v kulturnim dome muzika. Pak na Tři králové se jde zase do kostela V 11.00 na mši svatou a odpoledne chodí farář ze třema ministrantami vysvěcuvat domy.
Nosí sebou kadidlo, myrhu a kadidelnici. Vždycky když vysvětí dům, napíše na dveře K+M+B, ato·znamená Kašpar, Melichar a Baltazar.

Josef Bouda

 

Ze starého roka na novej rok po půlnoci je obyčej na Gerníku chodit vinšuvat, i menší děti chodí vinšuvat nový rok, ale tak okolo 6 nebo 7 hodin ráno. A když pěkně vinšuvali, tak dostanou za odměnu sladkosti nebo peníze.
Nejvíce zpívají vinšuváci tuto písničku:

Vinšujem, vinšujem,
vinšujem, vinšujem,
vinšujeni vám nový rok.

Myši kamna provrtaly,
všechen popel vysypaly.

Ref: Vinšujem, vinšujem…

Marie Křešová

 

Na Nový rok se chodí ráno vinšuvat a se zpívá tato písnička:

Vinšujem, vinšujem
Vinšujem, vinšujem
Vinšujem vám nový rok

Dej Bůh štěstí tomu domu
My zpíváme Pánu Bohu
Malému děťátku
Khstu Jezulátku

On nám dává chléb žemličky.
Jabka hrušky i oříšky
V chlévě leží nemluvňátko.

V desíti hodin si de do kostela, začne mše svatá, pak dou lidé domu na oběd. V odpoledne ve 3 hodin začne požehnání. Večer se de do kamínu, začne muzika a se hraje až do rána. Na Tři králove začíná ráno mše svatá v 10 hodin, při kterej se vysjecuje voda, sůl a křída. Pak odpoledne farář s ministrantama chodí vysjecuvat stromek a píše ze křídou na dveře Kašpar, Milichard, Bartazar buchty žral a rok tam píše. A také se chodí vinšuvat tato písnička: 

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

A ty černý stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

A my černý vystupujem
A Tři králové vinšujem.

 

František Rott

Zdroj: GERNICKÝ školní kalendář, nakladatelství Herrmann & synové v Praze roku 2004