V prvních letech když naše předkové přišli, tak se zabývali jedině polem. Gerník přichází ze dvou měst V Čech. Malá Strana pochází od Klatovych a Velká Strana od Plzně. Otešli proto z Čech, že jich tam bylo moc a neměli všichni pole a práci, a tak jim slibovali, že tu najdou domy a pole, ale nic tu nenašli, jenom les. A přicházeli asi kolem roku 1823-1827. V tychto letech Čechy a Banát patřily k říši Rakouské. A dostali se sem z Čech do Vieny (Vídně) s koňmi a vozmi a z Vieny po Dunaji s lodí až sem. A když sem přijeli, tak tu nic nenašli, jenom les. Ale stát jim pomoh prvních 5 let s obilim a dobytkem. První domy měli ze dřeva (roubený). Jejich zaměstnání bylo pole, jako i podnes, jako i teď.

 

Marie Křešová

 

Naše předkové když šli z Čechách, tak šli pěšky a tlačili ňáký jídlo v radvanci. Když přišli do Banátu, tak tady byly lesy a divoká zvěř. Na počátku když přišli, tak bydleli venku a noclehovali po venku a pak si nadělali takové malé budky a tam noclehovali. Když ňákej zemřel, tak jim ho vzala divoká zvěř, že ho neměli kam dát. Když přišli do Banátu, tak pracovali V Iese a v Iese dělali metre, a když udělali z lesa pole, tak pracovali na poli a sili pšeničku, aby měli si s čim živit.

 

Kateřina Boudová

 

Naši předci v Čech se zabývali truhlářstvím a polem. Oni do Banátu připlavali po vodě loďkama a po suchu šli pěšky. Oni pocházeli z regionu od Plzně. Předci odešli z jejich rodné země (z Čech), že Češi jim lhali, že tu dostanou pole, ale taky že v Čech neměli zaměstnání. Oni do Banátu přišli okolo roku 1886-1887-1888. Tehdy Čechy a Banát patřily ke státu Austrii. Oni když sem přišli, tak tady byly samý lesy. Tehdy oni nocovali venku v Iese při ohýnku.

 

Anna Nedvědová

 

Naši předci přicházeli pěšky, a když byla nějaká velká voda, tak nařezali nějaký dřevo a jeli. Odešli z Čech proto, že ten čas tam byla chudoba. Zato odešli do Banátu, že tady by si udělali nějaké pole. Pak vyporáželi ten les a si udělali nějaké pole. Asi to bylo 1800, co sem přišli.

Dostali se dobře do Rumunslsa proto, že byli pozvaný. Když oni sem přišli, tak tady to bylo všechno dohromady zarostlý z lohama a šípkarna a to bylo všechno dohromady zarostlý.

Tak si udělali ňáké baráčky a tak tady bydleli, až si vystavěli nějaké stavení. Takže naše předci se zabývali tu s tou prací, vyporáželi lesy a si udělali pole a si nasili pšenici a kukuřici a moc dobrou úrodu měli.

 

Marie Němečková

 

Naše babička tolik ví, že přišli pěšky a přišli do lesa bedle mostu, pak si vystavili boudy ze dřeva, pak začali pracovat, udělali si kousky pole, zasili, sázili a tak živili, a tak začali stavět domy.

Naše předci pocházeli z Prahy, si menuvali Nedjedoj, Pešicoj, Trousiloj.

Šli hledat lepčí místo, že nenašli dobrý život, tak zůstali v Iese.

 

Marie A. Rothová

 

Zdroj: GERNICKÝ školní kalendář, nakladatelství Herrmann & synové v Praze roku 2004

 

Zdroj: Rajce.net - nejúžasnější GerníkBanát - Rumunsko - GerníkGerník MartinGerník JakubRumunsko 2019 - GerníkRumunsko-Banát_2013-Masopust GerníkFana a Marťa - Gerník 2010