Červené svátky na Gerníku se slaví takhle: Na Zelený čtvrtek kluci ze 7. třídy chodí učit zpívat ty menší tyto dvě písničky:

1.
A ty Jidáši nevěrný,
cos to učinil,
žes svého mistral
židům prozradil?
Židi nevěrný
na kopci černým
kopali jámu
Ježíši Pánu,
aby ho jali,
ukřižuvali,
na Velkej pátek
do hrobu dali,
na Bílou sobotu
zas vykopali.
Tento tento smutnej čas
obrátil se vesele,
zato my se radujeme,
že Pán Kristus z mrtvých vstane.

2.
Klekání zvoníme,
Jidáše honíme.
Jidáši chraň se,
cos to učinil,
žes svého mistral
židům prozradil?
Židi nevěrný
na kopci černým
kopali jámu
Ježíši Pánu,
aby ho jali,
ukřižuvali,
na Velkej pátek
do hrobu dali,
na Bílou sobotu
zas vykopali.
Tento tento smutnej čas
obrátil se vesele,
zato my se radujeme,
že Pán Kristus z mrtvých vstane.

Když je všichni umí, tak se řekne, v koliku hodin ať přijdou v pátek ráno a se jde domů. Ráno všichni přijdou v tych hodin a začnem řehtat. Když skončíme u Pramene, tak si umejeme v potoce a si pomodlíme, ale to jenom v pátek, a v sobotu už ne. V pátek a sobotu se řehtá a v neděli se jde pro vejce.
Když přijdem, tak ňáký vejce vobarvíme a je skováme někam do zahrady a řeknem tym menšim, že přišel zajíček.

 

František Bouda

 

Zdroj: Rajce.net - 02. Banat-Gernik

 

Velikonoce jsou „Vzkříšení Pána Ježíše“. U nás na Gerníku se nazývají „Červené svátky“, protože bývá červené slunce a se barví vejce a nejvíce se barví červeně. Velikonoce (Červené svátky) se slaví po jarním úplňku. Ve středu večer je předposlední křížová cesta. Tato středa se nazývá „Škaredá středa". O Zelený čtvrtek se uklízí a večer se jde na mši svatou, kde se slaví Poslední večeře Páně a založení mše svaté.

 

Anna Nedvědová

 

Na Škaredou středu Pán Ježíš byl vydán v rukouch vojákůch. Prodal ho Jidáš za 30 stříbrných. Zelený čtvrtek Ježíš byl vydán na soud před Pilátem. My děti se scházíme ve čtvrtek odpoledne, kdo chce řehtat, aby se naučil zpívat.
Na Zelený čtvrtek večer se slaví tichá mše svatá a zavazujou se zvony.

 

Josef Pieček

 

Vo Škaredou středu Jidáš zraděl Pána Ježíše.
Vo Zelenej čtvrtek si zavazujou zvony a řehtáci klepají ze klepačkama. Na Zelenej čtvrtek kněz myje chlapcum nohy, tak jako je myl Pán Ježíš apoštolum, a také se přenáší velebná svátost. Vo Velkej pátek byl Pán Ježíš ukřižován. Vo Velkej pátek na Gerníku si drží velkej půst a také ráno se chodí modlit na zahradu a také se chodí mejt do potoka.
Na Bílou sobotu si pálí Idáše, rozvazujou se zvony, chodí se s průvodem ke svatému Jánu, kdo de s průvodem, tak mají rozhořenou svíčku.

 

Marie Nedvědová

 

 Zdroj: Rajce.net - 2022/04 - Banát 4/4 Gerník

 

Velikonoce u nás na Gerníku začínají ze Zelénym čtvrtkem. Na Zelenej čtvrtek si zase zvoní o půl 6 a začne mše svatá, při kterej si zavážou zvony a kterym meje velebnej pán 12 chlapcum nohy, jak Pán Ježíš měl 12 učedníkuch, pak si jde ve tichu domu a začne ráno Velký pátek, kterym řehtáci nám zařehtaj ráno 5 hodin klekání a jdou k vodě, kde si mejou ze zlaťou vodou, přes kerou prošel Pán Ježíš, pak nám zase zařehtaj a 9 hodin jdeme na zahrady, kde začíná křížová cesta, pak když se skončí, tak jdeme do kostela, tam se zase něco pomodlíme a v tichu a v klidu odcházíme, kterym znamená velkym smutkem, že nám umřel Pán Ježíš. Pak ve 3 hodin začínají velkopáteční obřady, při kterých se otevře Boží hrob, kde jest zemřelý Pán Ježíš, a si tam odnese Velebná svátost a křížek s ukřižovatym Pánem Ježíšem. Tam pak všichni lidé ho chodí líbat.

 

Václav Kapic

 

Zdroj: Rajce.net - 2022/04 - Banát 4/4 Gerník

 

Velký pátek je, že bičují Pána Ježíše, ráno jdou lidé do kostela, řehtáci řehtají. Ráno 7 hodin než jdou řehtat, tak jdou do sturánky a si namočí oči a si je neutřou a pak jdou řehtat, když seřehtají, tak jdou na jeden vršek, kde vidí jedno slunce, z toho sluncete jdou kapky krve, to znamená, že bičujou Pána Ježíše. Řehtáci si potom udělají voheň, aby si mohli ohřát, a koukají na to slunce, vono i někdá neni vidět, no potom řehtáci až vyjde slunce dobře, tak jdou domu.

 

Josef Křeš

 

Na Zelený čtvrtek si před mší svatou zavážou zvony a při mši svaté farář meje 12 chlapcum nohy, jako myl Pán Ježíš apoštolum. Na Velký pátek děti začínají řehtat. Lidé dou pro vodu ke studánce a si s ní mejou, také chodí si modlit ke stromu na zahradu. V 9 hodin ráno začne křížová cesta na zahradách. Pak odpoledne ve 3 hodin začne mše svatá a si zpívají pašijě při tom a pak začne líbání. Na Bílou sobotu večer se pálí Jidáš a začne mše svatá vzkříšení a de se ke svatému Jánu. Na Boží hod ráno řehtáci sbírají vejce. Pak začne v 10 hodin mše svatá a odpoledne je požehnání: V Pondělí velikonoční začne mše svatá a pak odpoledne začne zábava.

 

František Rott

 

Velikonoce, to znamená, že jsou to veliký noce, kdy umřel na kříži Pán Ježíš. Velikonocum se také řiká Červené svátky. Škaredej středě se řiká, protože ve středu Petr zapřel Pána Ježíše. Na zelený čtvrtek si zavážou zvony a večer kluci začnou řehtat. Na velikonoční pátek ráno v 9:00 hodin se jde do kostela a z kostela se jde na zahradu, kde slouží falář křížovou cestu. Na Bílou sobotu ve dne se uklízí a večer se jde do kostela, kde před kostelem pálí uhlí a se tomu řiká, že se pálí Jidáš, a potom se jde ze vzkříšení až ke svatýmu Jánu a zpátky, potom se slouží mše svatá a v sobotu se také rozvážou zvony a kluci přestanou řehtat a v neděli na Boží hod ráno kluci sbírají vejce.

 

Kateřina Boudová

 

Zdroj: GERNICKÝ školní kalendář, nakladatelství Herrmann & synové v Praze roku 2004

 

Zdroj: Rajce.net - 2022/04 - Banát 4/4 Gerník2019 7.16. Rumunsko, Gerník s CK02. Banat-Gernik