Jako první se rozhodla vydávat gernický školní časopis paní Ludmila Šťástková, učitelka českého jazyka z ČR, která na Gerníku působila ve školním roce 2000-2001, a pak znovu ve školním roce 2006-2007. Časopis nazvala „Gernický Zvoneček“ a první číslo vyšlo v září roku 2000. Časopis měl 12 stran, kopie se vyráběly na místní kopírce pouze z jedné strany kancelářského papíru. Od té doby „Gernický Zvoneček“ prošel mnoha změnami obsahovými, grafickými, typografickými i reprografickými. Od března roku 2002 jej dotuje Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku, od září roku 2006 vychází na křídovém papíře a s barevnou obálkou. Až do června roku 2008 vycházel jako měsíčník, od počátku školního roku 2008-2009 pak z objektivních důvodů jako dvouměsíčník. Ve školních letech 2010-2011 a  2011-2012 vycházel čtvrtletně. Na podzim roku 2012 začal být časopis vydáván jako společný pro gernickou i svato-helenskou školu. A změnil se název na GH Okénko.