Masopust se slaví 40 dních před Velikonocima. Na masopustní sobotu se uklizí trochu, si zametá, si dělá jídlo na masopust, my holky si připravujeme šaty na bál, náš český kroj, piglujem ho na pondělí a v sobotu se jde do kostela večer a v neděli ráno v 10:00 se jde do kostela, a když se přijde z kostela, tak si spolu nají, v pondělí si oblíknem v poledne, jdeme v našom kroji a jdem do kulturního domu na dětský bál, kde tancujem, a my od 5. třídy si připravíme nějaký písničky, a když je přestávka, tak zpíváme a k večenu jdem domu a pak jdou zase na bál a oni také zpívají a potom který jsou vdaný, který si vdaly v roku před masopustem, tak ty musí dávat pít a je nosí na ženatý bál. Budou nosit tyto: Marii Maštalířovou a Jana Maštalíře, Annu Merhautovou a Josefa Maška, Annu Křešovou a Jana Němečka. V úterý večer je svobodných bál, ale ty nenosí kroj, a na ten bál mužou jít i děti, ale ne ty malý, a ještě před lety byla maškara v úterý, ale teď neni a tančí do 12:00 hodin v půl noci. Masopust končí Popelečnou středou a už vic se nesmí tancovat.

 

Kateřina Boudová

 

Pondělí po večeři začíná ženatý bál, při kterém tančí než ženatý a chasa. Ženatý, také ženy jsou oblečené v českém kroji, takže je to hezké a krásné. Taky zábava se drží až do rána. Ráno chasa chodí po vsi, kde mají svobodné, z maškarou, kde jim podávají koláče a napít vařenou kořalku, ke komu zajdou do domu, a pak večer eště. Mají také ty svobodný bál až do 12 hodin. Tak nám ukončuje masopust a nám nastává doba postní, ve které si modlíme a chodíme na křížové cesty a čekáme Velikonoce.

 

Václav Kapic

  

Masopustní neděle začíná tak, že se jde ráno do kostela na 10. h. Celá neděle je až do večera jako každá jiná, ale večer se chodí na bál do kamínu. A také se jedí ty upečené koláče přes týden. Masopustní pondělí začíná tak, že my musíme jít do školy a potom odpoledne je dětskej bál. Všechny holky až do 7. třídy se oblékají do gernického kroje, ale osmá už ne. Osmá třída učí od páté nahoru písničky a potom se tam zpívají. Taky mají holky všechny stejně udělaný vlasy. A večer je potom ženatý bál až skoro do rána. Masopustní úterý přes den každý slaví doma. Dřívejc choděla maškara oblíklé za zvířata nebo strašidla. Večer je potom bál, ale jenom do půlnoci, protože od půlnoci začíná půst a následuje Popelečná středa. A tak končí masopust a začíná půst na Gerníku.

 

Marie Křešová

 

V neděli se jde ráno do kostela na mši svatou, odpoledne bývá zábava, na kterou chodí všichni. V pondělí odpoledne bývá „dětský bál”, holky bývají ve vapérovejch šatech a chlapci mužský šaty a bílý košile. Večer bývá „ženatý bál”, ženy bývají oblečený taky v bílém oděvu vapérovým a muži šaty, bílé košile a nakrášlený klobouky. Tancuje se do půlnoci, pak se chodí na večeři, každý se svými kamarády, sejdou se do jednoho domu, kde každý má přinesenou večeři, tam se navečeří a zpět na bál.

 

Anna Nedvědová

 

V úterý když ženatý odejdou domu, chasa chodí s maškarou po vesnici, celý den a večer pokračuje bál, který je svobodných. V úterý už se hraje jen do půlnoci, a pak už začíná Popeleční středa, půst. Na masopust my zpíváme tuto píseň:

 

I.

Dnes je zlatej masopust

Stea ra ra masopust, stea ra ra masopust, stea ra ra ra

Jen mě holka neopust

Stea ra ra neopust, stea ra ra neopust, stea ra ra ra.

 

II.

Jestli ty mě opustíš

Stea ra ra opustíš, stea ra ra opustíš, stea ra ra ra

Dvě srdečka zarmoutíš

Stea ra ra zarmoutíš, stea ra ra zarmoutíš, stea ra ra ra.

 

III.

Každá holka ráda, ráda

Miluje se až do rána

Každá holka ráda, ráda

Ráda miluje.

 

IV.

Andulko, Andulko, ty jsi trucovitá

Kdybys byla moje, byla by si bita

Byla by si bita s tou lískovou holí

Že tě to tvá máma za rok nezahojí.

 

František Bouda

 

Zdroj: GERNICKÝ školní kalendář, nakladatelství Herrmann & synové v Praze roku 2004